Wat is fibromyalgie?

Fibromyalgie (FM) betekent letterlijk: pijn in bindweefsel en spieren.

Fibro (= bindweefsel), myo (= spieren) en agia ( = pijn).

Fibromyalgie wordt ook wel weke delen reuma genoemd en behoort tot de meest voorkomende pijnsyndromen. Pijn is de belangrijkste klacht bij Fibromyalgie.

 

Fibromyalgiepatiënten zijn bijvoorbeeld niet instaat om in het diepe slaap stadium (delta- slaap) te geraken, waarin het lichaam veel chemische stoffen voor de heropbouw aanmaakt waardoor weefsels worden hersteld en de groei van deze weefsels wordt bevorderd. Groeihormoon, een van de meest overvloedige chemische stoffen voor de heropbouw, komt tijdens de delta slaap vrij en herstelt en bevordert de groeiweefsels.

 

Omdat Fibromyalgiepatiënten de delta -slaap nooit ervaren, hebben zij een laag groeihormoon gehalte. Dit resulteert in een onvermogen van het lichaam om zichzelf te herstellen. Groeihormoon heeft een groot effect op het bindweefsel. Bindweefsel is het voornaamste herstelmachine in het lichaam en de chemie ervan regelt de afweer tegen ontstekingen en genereert vloeistoffen, inclusief witte bloedlichaampjes en anti- lichaampjes, om infecties te kunnen bestrijden. De bindweefsels van de Fibromyalgiepatiënten worden stijf en gespannen, het wordt veroorzaakt door een slechte aan – en afvoer van vloeistoffen door de weefels.

Door congestie worden de circulatie en de neurale transmissie nadelig beïnvloedt, waardoor de spieren en de omringende organen in een constante gespannen toestand verkeren. 

 

Mogelijke oorzaken Fibromyalgie.

De meeste deskundigen op dit gebied zijn van mening dat Fibromyalgie door meerdere oorzaken wordt bepaald. Zo kan bijvoorbeeld een darm darinfectie aanleiding geven tot

voedselovergevoeligheid en een verzwakking van het immuunsysteem.

 

Meer en meer deskundigen veronderstellen dat Fibromyalgie mede ontstaat door toxische overbelasting en verzuring. Als de lever niet meer instaat is zijn giftstoffen te verwijderen, worden deze opgeslagen in de spierweefsels en bindweefsels, wat voor de Fibromyalgiepatiënt veel klachten kan veroorzaken.

 

Ook ervaren Fibromyalgiepatiënten chronische stress. Relatieproblemen maar ook problemen uit het verleden kunnen daarbij een rol spelen. Fibromyalgie openbaart zich vaak na een periode van langdurige stress. Doordat chronische stress vaak “diep” in het onderbewuste systeem aanwezig is kan hierdoor een slaapprobleem ontstaan. De Fibromyalgiepatiënt komt dan ook vaak volkomen verstijfd uit bed. Een verklaring kan zijn dat tijdens de slaap het onderbewustzijn nog steeds bezig is met het verwerken of herbeleven van de ( emotionele) problemen uit het verleden. Van een herstellende slaap kan dan ook geen sprake zijn.

Tuinderspad 29 | 4613 CB Bergen op Zoom | T: +31(0)164 246299  M: +31(0)6 47 91 50 04 | E: info@sumeij.nl

© 2018 SuMeij privacybeleid

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze privacybeleid voor meer informatie.